po-bozp.eu | požární ochrana a bezpecnost a ochrana zdraví pri práci
Kontaktujte nás

Požární bezpečnost staveb

Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby jako nedílné součásti projektové dokumentace pro územní a stavební řízení nebo pro řízení o změně stavby, včetně obstarání stanoviska (vyjádření) orgánu státního požárního dozoru.
Copyright © 2007-2013 www.po-bozp.eu. Všechna práva vyhrazena. Realizace web-systemy.net